Přednášky Energy

Přednáška

ADHD u dětí
Stanislava Emmerlingová

13.4.2023
od 17.00

Přednáška s autorkou knihy Vidím to jinak o traumatech, příčinách
i řešení.

Přednáška

Imunita dětí a dospělých
Mudr. Alexandra Vosátková

25.5.2023
od 17.00

Přednáška a pohled na problematiku očima lékařky Tradiční čínské medicíny.

Přednáška

Aromaterapeutická
kosmetika

8.6.2023
od 17.00

Od 13.30 Měření energetických drah s Bc. Katkou Kochovou