Měření EAV

Největší přínos této metody je v prevenci, a také tam, kde klasická medicína neodhalí příčinu nemoci nebo nezná prostředky k jejímu vyléčení.

V praxi se jedná o genetické zátěže (nejčastěji nádorová onemocnění, choroby srdečně-cévní, kloubní atd.), kde aktivní preventivní opatření mohou zabránit nebo alespoň oddálit nástup a tíži onemocnění (viz epigenetika). Dále potom chronická onemocnění, kde účinnost klasické léčby často klesá a naopak se zvyšuje frekvence a tíže nežádoucích účinků léčiv (kortikoidy, nesteroidní antirevmatika, analgetika, hypnotika a další).

Velkým přínosem je vyšetření u alergiků, jak na „klasické alergeny“, tak na potraviny (kterých rychle přibývá – hlavně ve formě intolerance), a umožňuje také testovat „snášenlivost“ klasických léků a jejich kombinaci s přípravky Energy.

Do medikamentózní léčby terapeuti a poradci pro Supertronic nesmějí zasahovat, mohou však navrhnout konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Cílem člověka v dnešní době ekonomického dostatku by měla být nejen dlouhověkost, ale i kvalita života. Každé chronické onemocnění ji snižuje, což vede mimo jiné k závislosti na druhých.

Vyšetření Supertronicem umožňuje aplikovat individuální preventivní opatření upevňující zdraví.

Dr. REINHOLD VOLL

Dr. Reinhold Voll (1909–1989) byl bavorský lékař, který jako první sofistikovaně spojil metody konvenční i nekonvenční medicíny. Metody lékařské elektrofyziologie aplikoval na výzkum akupunkturního systému a definoval více než 800 bodů, k nimž přiřadil související vnitřní orgány a tkáně. Naměřené hodnoty nám umožňují rozpoznat, zda se orgány, funkční systémy či tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu. Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody zkoumá odpověď akupunkturních bodů na průchod stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové charakteristice. Tímto způsobem dostáváme obraz jak o energetickém stavu akupunkturních drah, tak o stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny. Pro diagnostiku EAV používáme vlastní, originálně vyvinutý měřicí přístroj Supertronic

Moje fylozofie

"Největším Bohatstvím je zdraví."

Kde příroda uzdravuje.

Co tě čeká?

Terapie

Pomocí měření přesně definovaných akupunkturních bodů zjišťuji energetický stav akupunkturních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav anatomicky či funkčně spojených tkání.

Po naměření otestujeme fytoterapii přímo na míru.

Kůra je určena na 2-3 měsíce.

55 min /1000 Kč

Já přijdu

Jak se připravit na terapii?

 • Vyšetřovaný by neměl přijít fyzicky či psychicky
  vyčerpaný nebo ve stadiu akutního infekčního
  onemocnění. 
 • Je třeba minimálně 2 hodiny před vyšetřením nekouřit, nepít kofeinové ani energetické
  nápoje a nejíst větší množství jídla (vydatná snídaně, oběd, večeře). 
 • Na ruce a nohy neaplikovat žádný krém.
  V den vyšetření brát jen nezbytně nutné léky, žádné jiné léky ani potravní doplňky.

JAKÉ JSOU LIMITY VYŠETŘENÍ
A KOHO NETESTOVAT?

Limitem vyšetření je věk (velikost prstů a spolupráce malých dětí), patologické procesy na kůži v místě
měřených bodů (ekzémy, vyrážky, jizvy), těhotenství (problémy s interpretací).

Netestují se pacienti s kardiostimulátory či jinými řídicími elektronickými přístroji a pacienti s epileptickými záchvaty.

Při zrušení měření míň jak 24 hod před  je storno poplatek 50% z částky. Při neomluvení lekce je storno poplatek v plné výši. Děkuji za pochopení.